Principii fundamentale:

ASOCIAȚIA PROACTA EDU înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 33/27.04.2018, având codul de înregistrare fiscală 39707695, denumită în continuare PROACTA, este operatorul tuturor datelor cu caracter personal furnizate atunci când suntem de acord să vă oferim serviciile noastre, aşa cum este descris mai jos.

Această politică de confidenţialitate explică modul în care colectăm şi utilizăm datelor personale pe care le obţinem despre dumneavoastră și drepturile dumneavoastră în legătură cu aceste date. Politica de confidențialitate stabileşte, de asemenea, cum să ne contactaţi dacă aveţi întrebări despre conținutul aceasteia sau dacă doriți să ne adresați o plângere în legătură cu felul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale.

Când avem nevoie de datele tale personale?

Această politică de confidenţialitate se aplică în următoarele situaţii:

Ce informaţii personale colectăm despre dumneavoastră şi cum?

Colectăm date despre dumneavoastră numai în cazul în care avem un motiv pentru a face acest lucru – de exemplu, pentru a oferi serviciile noastre, pentru a comunica cu dumneavoastră, sau pentru a face serviciile noastre mai bune. Colectăm informaţii în două moduri: fie ne furnizaţi dumneavoastră aceste date, fie le colectăm în mod automat prin serviciile noastre de operare.

Informaţiile pe care ni le furnizaţi

Informaţiile pe care le colectăm automat

Cum şi de ce utilizăm informaţiile

Scopul pentru utilizarea informațiilor

Folosim informaţii despre dumneavoastră, după cum am menţionat anterior pentru scopuri enumerate mai jos:

Temeiurile legale pentru colectarea şi utilizarea datelor

Temeiurile noastre juridice pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în conformitate cu legislaţia UE de protecţie a datelor cu caracter pesonal sunt:

Cum şi de ce am partaja datele dumneavoastră personale?

PROACTA poate partaja datele dumneavoastră personale cu terţe părţi numai dacă:

Cât timp putem păstra informaţii?

În general, ștegem informaţiile dumneavoastră atunci când nu mai avem nevoie de acestea în scopul pentru care au fost colectate şi folosite – care sunt descrise în secţiunea de mai sus – Cum şi de ce utilizăm informaţiile – şi nu ne este cerut de lege să continuăm să-l păstrăm.

Securitate

Folosim mijloace de stocare şi securitate a datelor actualizate pentru păstrarea datelor dumneavoastră în siguranţă în formă electronică şi fizică pentru a proteja informaţiile dumneavoastră personale împotriva accesului neautorizat, a utilizării necorespunzătoare sau împotriva divulgării, modificării neautorizată și a distrugerii ilegale sau a pierderii accidentale.

Toți partenerii, personalul şi furnizorii de servicii care au acces la informaţii confidenţiale (inclusiv date personale) sunt supuși obligațiilor de confidențialitate.

Cu toate acestea, transmiterea informaţiilor prin internet nu este complet securizată. Deşi luăm măsuri adecvate și proporționale pentru a gestiona riscurile prezentate, nu putem garanta securitatea informațiilor transmise către serviciile noastre online.

Drepturile dumneavoastră

În anumite circumstanţe, aveţi drepturi conform legilor de protecţie a datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele personale. Vom respecta drepturile dumneavoastră şi vom acţiona cu promptitudine şi în conformitate cu toate legile referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Aceste drepturi sunt:

În circumstanţele limitate în care prelucrarea se va efectua în baza consimțământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimțământul în orice moment. După ce firma a primit notificarea că v-ați retras acordul, nu vom mai procesa informaţiile dumneavoastră pentru scopul sau scopurile iniţial convenite, dacă nu avem o altă bază legitimă pentru a face acest lucru în lege.