Contactează coordonatorul din județul tău și înscrie-te la curs!

Ce ne propunem

 • Cadre didactice instruite într-un mod complex pentru a gestiona relațiile cu părinții, dar și cu elevii, având ca beneficiu final interesul copilului.

 • Orele de dirigenție vor căpăta plus valoare, prin informațiile transmise, prin gestionarea într-un mod calitativ a timpului, dar și prin tehnicile de predare inovative.

 • Ședințele cu părinții vor fi transformate în consilii în care cooperarea va fi titlul de ordine în relația profesori-părinți.

 • Familiile vor găsi în cadrele didactice partenerii de care au nevoie pentru traversarea momentelor de criză și pentru creşterea performanțelor şcolare ale elevilor şi scăderea abandonului şcolar.

Nu pierzi nici măcar o secundă!

Investește în timpul tău!

 • 20 credite transferabile

  Curs acreditat de Ministerul Educației Naționale și aprobat prin Ordinul M.E.N nr. 3161/13.02.2019

 • 80 ore de formare

  Programul se desfășoară online.

 • 6 sesiuni de curs

  Programul este structurat în 6 sesiuni de formare a câte 14 ore fiecare, urmate de o evaluare finală.

Cui ne adresăm

Programul de formare continuă Profesor și Părinte Azi

 • EDUCATORI

 • ÎNVĂȚĂTORI

 • PROFESORI (DIRIGINȚI)

 • DIRECTORI UNITĂȚI ȘCOLARE

Formatori locali

În fiecare județ există formatori locali, care beneficiază de instruire și experiență vastă! Noi credem că în acest fel putem respecta și particularitățile fiecărei zone socio-economice a României, răspunzând astfel realităților și nevoilor fiecărei regiuni.

Ce înveți în cadrul programului

 • Modulul 1

  Identificarea rolurilor unui profesor şi caracteristicilor specifice fiecărui rol şi elemente de conducere a grupurilor.

 • Modulul 2

  Noţiuni despre creşterea şi dezvoltarea copilului. Stadii şi caracteristici.

 • Modulul 3

  Copii cu nevoi speciale: principalele tulburări de învăţare sau de comportament, provocări şi abordări ale relaţiilor cu părinţii copiilor cu nevoi speciale educaţionale.

 • Modulul 4

  Stiluri de parenting şi implicaţiile acestora asupra comportamentului elevului şi implicării părinţilor în procesul educaţional.

 • Modulul 5

  Situaţii familiale atipice; părinţi divorţaţi, părinte singur, părinţi adoptivi, bunici sau tutori legali.

 • Modulul 6

  Comunicare: elemente, bariere, instrumente şi stiluri de comunicare.